Formy płatności

  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 82 1140 2004 0000 3502 8159 1291,
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayNow, obsługiwanego przez MELEMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590484, NIP: 5223047892 oraz REGON: 363203696.
Copyright © 2021 Nirko.pl